CLIENTES

La seguretat i tranquil·litat de les nostres clientes, la nostra prioritat.

 

 

 

 

 

Protocols respecte als elements de protecció

 

 • Els / les clients / es no han d'acudir a la sala de perruqueria i han de cancel·lar la cita, si es presenten símptomes compatibles amb COVID-19, com febre superior a 37,5º, tos, dificultat respiratòria, etc ...
 • Les dades de contacte del / la client / clienta i l'hora d'entrada / sortida de la sala estan documentats amb el seu consentiment perquè es pugui rastrejar qualsevol cadena d'infecció.
 • El / la client / clienta mantindrà els elements protectors (màscares, capes, bates etc) mentre duri el servei.
 • Un cop finalitzat els rebutjarà en contenidors llocs per a tal fi seguint protocols establerts.
 • Es disposarà sempre de dispensador d'gel higienitzant per als clients en les zones de tocadors / entrada / sortida de l'establiment.
 • Els / les clients / es han d'assistir a la sala amb la seva pròpia màscara.
 • Es facilitaran mascaretes, si el la client / a no la porta amb si. Addicionalment es posaran a la seva disposició guants.
 • Se li facilitarà la resta d'elements per a la realització de l'servei (bates, capes d'un sol ús, guants d'un sol ús) que el / la client / a haurà posar-se.
 • Es lliurarà una bossa individual per recollir les pertinences del / de la client / a que es lliurarà a la sortida després de el servei o que podrà guardar el / la client / clienta en el lloc que fem el servei.
 • No es facilitaran revistes, premsa o qualsevol element que pugui passar d'un client a un altre.
 • En la mesura del possible, hauran de fer el pagament amb targeta.
 • Es disposarà sempre de dispensador d'gel higienitzant per als clients en les zones de tocadors / entrada / sortida de l'establiment.

 

 

 

 

Mantingueu la distància de seguretat de dos metres.